Hvordan lette hverdagen for demensrammede og deres pårørende?

I Norge rammes omtrent 10 000 mennesker av demens hvert år, og andelen av befolkningen med demens øker stadig. Selv om sykdommen ikke er kurerbar, er det mange ting man kan gjøre for å forbedre livskvaliteten til personer som lider av demens.

Demens er en samlebetegnelse på en gruppe sykdommer som fører til nedbryting av hjerneceller og påvirker hukommelse, tenkning og atferd. Det finnes ulike typer demens, og Alzheimer er den vanligste formen. 

En besøksvenn fra SeniorSupport kan være en fin støttespiller og en god samtalepartner for både demenspasienten og de pårørende.Vi ønsker bidra så godt som mulig til å gjøre hverdagen enklere for deg og de du er glad i.

Hvordan oppstår demens?

Demens kan ha ulike årsaker, men alderdom er den viktigste risikofaktoren. Andre risikofaktorer kan være høyt blodtrykk, diabetes, hjerte- og karsykdommer, røyking og lite fysisk aktivitet.

Det er ikke mulig å kurere sykdommen, men det finnes behandlinger som kan redusere og bremse symptomene. Behandlingen retter seg mot å lindre symptomene og forbedre livskvaliteten for den som har demens, samt å gi støtte til pårørende. Det er viktig å søke lege så tidlig som mulig ved mistanke om demens, slik at behandlingen kan settes i gang så raskt som mulig. 

5 tips til hvordan gjøre livet enklere for mennesker som har demens

1. Tilrettelegge hjemmet

Det kan være lurt å tilpasse hjemmet slik at det blir enklere å orientere seg og utføre daglige gjøremål. Dette kan for eksempel innebære å merke skap og skuffer, sette opp påminnelser og ha klare rutiner for ting som å lage mat og gjøre rent. Et tips er å lage huskelister/rutinelister.

Husk å ikke gjør store endringer, da personer med demens har bedre langtidshukommelse enn korttidshukommelse. 

2. Gi struktur og rutiner

Mennesker med demens kan ha godt av å ha en fast struktur og rutiner i hverdagen, slik at de vet hva som skal skje og hva som forventes av dem. 

3. Tilby aktiviteter og sosialt samvær

Det kan være viktig å tilby mennesker med demens muligheter for fysisk- og mental aktivitet, slik at de kan holde seg i form og ha noe å gjøre. Det kan også være godt å ha sosialt samvær med andre, for eksempel gjennom besøk av venner og familie, eller aktiviteter i samarbeid med lokale organisasjoner.

4. Gi omsorg og støtte

Mennesker med demens kan ha behov for omsorg og støtte i hverdagen, og det kan være lurt å ha en plan for hvordan dette skal organiseres. Det kan være aktuelt å ha hjemmetjenester, få hjelp av pårørende, eller en besøksvenn!

5. Søke behandling 

Det finnes ulike typer behandling og støtte for mennesker med demens, for eksempel medisiner som kan lindre symptomene, samt. Psykologisk og sosial støtte. Det kan være lurt å søke råd og hjelp fra lege, og andre helsepersonell for å finne den beste løsningen for den enkelte. 

Tips til hvordan støtte pårørende til pasienter med demens

1. Vær til stedet og lytte

Det kan være svært belastende å ha ansvaret for en person med demens, så det kan være til stor hjelp for pårørende å bare ha noen å prate med, og dele sine bekymringer eller følelser. 

2. Tilby hjelp med daglige gjøremål

Pårørende til pasienter kan ha mye å gjøre, så det kan være til stor hjelp å tilby hjelp til for eksempel husarbeid, handling eller lignende.

3. Tilby å passe på den du er glad i

Det kan være belastende for pårørende å ha ansvaret for en person med demens hele døgnet.  Derfor kan det være til stor hjelp å tilby å passe den demente en stund, slik at pårørende kan få litt tid for seg selv.

4. Gi praktisk støtte

Det kan være lurt å hjelpe pårørende med å finne informasjon om demens og hvordan man kan håndtere det, samt. å finne steder der de kan få hjelp og støtte. Det koster lite å være en støttende hånd i blant.

Hvordan kan en besøksvenn gjøre hverdagen lettere? 

En besøksvenn fra SeniorSupport kan tilbringe tid med demenspasienten og gi selskap gjennom samtaler og aktiviteter. Dette kan bidra til å holde hjernen aktiv og dempe ensomheten. En besøksvenn kan i tillegg være en god lytter og støttespiller for pårørende, og tilby råd når det trengs. Det er viktig å vise at de ikke står alene i situasjonen. På denne måten kan de pårørende også få litt frihet og samle nye krefter til å gjøre den viktige jobben de gjør.

Føler du som pårørende at du trenger litt avbrekk eller kjenner noen som trenger litt hjelp? Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale, og vi vil gjøre det vi kan for å skreddersy en løsning for den det gjelder. SeniorSupport eksisterer nettopp for å gjøre hverdagen din og den du er glad i lettere.