Skammens sykdom? Den internasjonale Alzheimerdagen 21. september

Hvert år markeres Den Internasjonale Alzheimerdagen 21. september. Demens er fremdeles tabubelagt og kan føles skamfullt. I tillegg er det mangel på kunnskap om demenssykdommer i samfunnet. Ved å sette fokus på demens på Den Internasjonale Alzheimerdagen håper vi at kan bidra til mer åpenthet, mindre skam og mer kunnskap.

Utbredelse

Alzheimers Sykdom er den vanligste og mest kjente demenstypen. Av personer som er rammet av demens har ca 60-70% av disse Alzheimers sykdom. I Norge i dag er over hundre tusen personer rammet av demens. I 2050 antas det at hele 238 000 personer vil være rammet av demens. Ordet demens brukes om en kronisk uhelbredelig tilstand som skyldes ulike sykdommer eller skader i hjernen.

Årsaker og forløp

Hos de fleste som utvikler demens, finner vi ingen direkte årsak. Forskerne har hittil ikke funnet noen kur mot demens. Medisiner kan dempe og bremse symptomer hos noen, men sykdommen fortsetter å utvikle seg. De typiske symptomene er blant annet redusert hukommelse for nylige hendelser, og etter hvert også hendelser tilbake i tid. Sykdommen kan ramme både yngre og eldre, men omtrent 95% med diagnosen er eldre enn 65 år.

Sykdommen kan ramme både yngre og eldre, men omtrent 95% med diagnosen er eldre enn 65 år.

Tabubelagt

Demens er fremdeles tabubelagt, men økt fokus på demens i samfunnet og større åpenhet rundt sykdommen tror vi vil bidra til positiv endring når det gjelder dette. I går ble det kjent av den kjente forfatteren og reklameguruen Ingebrigt Steen Jensen (67 år) ble rammet av Alzheimers Sykdom for et år siden. I boken "Før jeg forsvinner" skriver han historien om å leve med det han kaller "skammens sykdom". Vi i SeniorSupport applauderer Ingebrigt Steen Jensen for åpenheten og engasjementet rundt problematikken. Vi ser frem til å lese boken "Før jeg forsvinner".

"Om angsten Den vi ikke snakker om - ikke engang i bisettelsen. Men vi har ingenting å skamme oss over."                                         
- Ingebrigt Steen Jensen
Ingebrigt Steen Jensen er en kjent reklameguru samt forfatter. Han skrev blant annet bestselgeren "Ona Fyr" i 2002.

Bekjempelse og å leve med demens

En viktig del av oppfølgingen er å oppmuntre til et så aktivt liv som mulig. Ved å bruke både hode og kropp kan sykdomsutvikligen trolig bremses. Det vil også gi den enkelte bedre dager.

Ved å bruke både hode og kropp kan sykdomsutvikligen trolig bremses. Det vil også gi den enkelte bedre dager.

Det er ikke bare de som er rammet av demens som har det vanskelig og kan føle på skam. Å være pårørende til en person med demens kan være ekstremt krevende. Den demente kan trenge nesten kontinuerlig oppfølging samtidig som personen kan være mye sint og ikke helt til å kjenne igjen. Noe av det viktigste en kan gjøre som pårørende er å ta vare på seg selv oppi det hele og sørge for å skaffe seg den avlastningen man kan få.

SeniorSupport bistår daglig eldre og demente mennesker med å holde hode og kropp i aktivitet. På denne måten bidrar vi til bedre dager for den det gjelder og samtidig trygghet og avlastning for de pårørende. Ta kontakt med oss og hør hvordan vi kan hjelpe i din situasjon.