Wenche og Miguel får hjelp av SeniorSupport til alt fra rydding av klær, snømåking og renhold.

Wenche og Miguel kom i kontakt med SeniorSupport for over et år siden, da de fikk en brosjyre i postkassen. De ble veldig nysgjerrige og interessert i hva tjenesten kunne tilby. Ekteparet har fått god hjelp gjennom SeniorSupport, alt fra rydding av klær med besøksvenn Astrid til snømåking av besøksvenn Svein. De har fast vaskehjelp en gang i måneden, noe de er veldig fornøyd med. “Det blir så rent og fint, det er viktig for oss”, sier Miguel fornøyd. 

Wenche (63 år) og Miguel (74 år) møttes for 25 år siden da de jobbet sammen som kollegaer på Haukåsen skole. De har vært gift i 15 år og trives godt sammen på Godlia i Oslo. Miguel er radiovert på den populære kanalen Radio Latin-Amerika og har blant annet intervjuet den populære artisten Shakira. Han har holdt på med dette som frivillig arbeid i over 30 år. Wenche har studert psykologi og har i dag samtaler med nære og kjente for å hjelpe dem i hverdagen. I tillegg er hun veldig glad i språk og kan snakke spansk, tysk, fransk og italiensk. Ekteparet er glad i uttrykket “Carpe diem” og forteller at de ikke fokuserer på problemene. 

Hvordan synes dere det er det å bli eldre?

Ekteparet forteller at som eldre blir man fortere sliten og at kroppen er en annen enn da de var yngre. Wenche og Miguel har god psykisk helse, noe de er svært takknemlige for. De er veldig aktive, sosiale og spreke. Ekteparet forteller at de har god energi, føler seg friske og fortsatt lever et godt liv sammen. De setter pris på at SeniorSupport kan hjelpe der de selv ikke strekker til. 

Hva mener dere er viktig for en god alderdom?

Wenche og Miguel forteller om hvor viktig det er å ha en sosial flate for psykisk velvære. De har mange venner, og flere barnebarn de stadig møter. Å være fysisk og mosjonere er også viktig. Ekteparet går mange turer der de får inn flere tusen skritt, og trimmer hjernen med kryssord og gode bøker.

Hvordan tenker dere at kan samfunnet bedre tilrettelegge for å få en bedre alderdom?

Wenche og Miguel snakker om hvordan alt er digitalisert og hvor vanskelig det kan være for de eldre å henge med. Mange får panikk av det digitale, ser dårlig eller har vansker med hendene sine som gjør det hele vanskelig. Det kan være alt fra å betale regninger til å logge inn i nettbanken, eller lignende. “Det burde være bedre systemer” sier de.

Ekteparet er glade for at SeniorSupport tilbyr teknisk hjelp slik at de kan få hjelp med alt som nå er digitalt.

“Vi hygger oss mens vi er her på jorden”, ekteparet fokuserer på å leve livet her og nå, og synes at alder bare er et tall. De er positive og glade, det holder dem unge og friske. Wenche og Miguel forteller at SeniorSupport er viktig for dem, de får hjelp med fysiske ting de ikke er i stand til selv, og får dermed mer tid til det sosiale. Ekteparet snakker varmt om SeniorSupport og anbefaler tjenesten til venner og kjente. “Vi reklamerer for dere”, sier Miguel og smiler godt. De setter pris på den enkle dialogen og at det er lett å be om hjelp.