Drives av ønsket om å få andre til å ha det bedre med seg selv

Christina (38 år) fra Östersund i Sverige har vært besøksvenn gjennom SeniorSupport i et drøyt års tid. På den tiden har hun rukket å treffe flere flotte eldre mennesker, og tatt opplevd mange fine stunder, men også noen såre og vanskelige. Christina brenner for å bety noe for andre, og for henne er det å være besøksvenn utrolig meningsfullt.

En familiekjær person med besteforeldre som betydde mye

Christina er svært familiekjær og vokste selv om med fire søsken på bondegård. Hun beskriver dagen hun fødte sin sønn, Theo, som den beste dagen i hennes liv. Besteforeldrene spilte en viktig rolle i Christina sin barndom. “Vi søsknene var ofte hos farmor og “Faffa” i Bodsjö. Vi fisket, badet og hjalp til å plukke poteter. Dette er fine minner når de begge to dessverre ikke er her lengre."

"Farmor levde med demens i mange år, og vi i familien så hvordan dette påvirket henne og hvordan livet endret seg”.
Familien er det aller viktigste for Christina. Hun har uttallige gode minner fra barndommen med sine besteforeldre, som hun også beskriver som fantastiske forbilder. Kanskje dette har bidratt til Christinas forkjærlighet for å bidra til en bedre hverdag for eldre?

Har selv kjent isolasjon og fysiske begrensninger på kroppen

Christina har selv levd med kroniske sykdommer store deler av sitt voksne liv. “Årene med kroniske smerter har krevd mye av meg og bidratt til den jeg er i dag, hvordan jeg har håndtert livet og kommet meg gjennom vanskelige stunder. Fokus på takknemlighet og alt det fine i livet har hjulpet meg”. Christina forteller at styrken hun har opparbeidet seg gjennom dette, har gitt henne mot til å gå ut i livet og vite at jeg kan hjelpe andre med å få det bedre. I likhet med mange eldre vet Christina dessverre hvordan det kan føles å være isolert hjemme på grunn av sykdom, og å være ufrivillig ensom og ikke kunne gjøre alt man ønsker.

"Dette er nok noe mange eldre kan kjenner seg igjen i i livets siste fase, hvordan sykdom og annet begrenser dem. Det at jeg har den bakgrunnen og erfaringen jeg har tror jeg gjør at jeg lettere kan relatere og forstå dem."

Føltes så riktig å starte som besøksvenn 

”Da jeg startet som besøksvenn gjennom SeniorSupport, det føltes så riktig. Jeg visste at dette er akkurat det jeg ønsker”, forteller Christina. Hun sier at det finnes mange eldre som dessverre ikke har så mange nære personer i livet sitt, og at det å få være den personen, deres støtte i deres eldre dager, det føles utrolig viktig og fint.  “Å besøke og sette av tid til en person som setter så stor pris på mitt nærvær, det berører meg utrolig mye. Alle besøkene betyr veldig mye for meg.”

“Etter jeg startet som besøksvenn har jeg fått mange tanker og følelser. Jeg har blitt enda mer bevisst på hva og hvem jeg vil bruke tid og energi på i livet. Tiden vår er lånt. Jeg blir påminnet om å leve nå og alt jeg har å være takknemlig for. Jeg nyter de små stundene enda mer.”

“Jeg er utrolig takknemlig for at jeg fikk muligheten til å starte som besøksvenn i SeniorSupport. Det har virkelig være en fin tid, og det kommer jeg til å fortsette med.”

Christina har selv levd med kronisk sykdom i flere år, og kan på den måten kjenne seg igjen i isolasjonen og begrensningene flere eldre føler på. For henne betyr det mye å kunne bety noe for andre og gjøre deres hverdan bedre.

Å være noens lyspunkt i hverdagen

 “For mange eldre som vi besøker så er vi deres lyspunkt i hverdagen og i deres liv. Våre besøk kan være noe av det fine som skjer i løpet av en uke. Noen er heldige og har mange andre som besøker også, mens for andre kan det være det eneste som skjer den uken.

Muligheten til å komme seg litt ut, få frisk luft, noen å prate og le med i ro og mak, en å drikke kaffe med, gå turer, se i gamle fotoalbum, høre på historier fra gamledager, spille kort eller puslespill, en god samtale med en som er der bare for dem - det er uvurdelig.

Tiden med den eldre er så viktig, alt fokus er bare der og da - å være i stunden. Da er tankene på noe annet enn det som kan være vanskelig og trist. Kanskje får de en pause som gir ekstra energi” 

Kan være krevende å møte mange som har det tøft

“Til tider kan det være krevende og hjerteskjærende å møte mange som har det tøft, som er ensomme, urolige og forvirrende, ofte på grunn av demens. Det tar over et menneske så kraftig”. Men Christina forteller at det også er nettopp dette som gjør at hun velger å være besøksvenn. Hun ser hvor viktig og betydningsfull jobben hun gjør er.

“Vi er her for dem som gjennomgår alt dette, som trenger ekstra støtte i hverdagen uansett hvor de bor eller hvordan de har det. En hånd å holde i i under tunge stunder, og noen å dele sine tanker med.” 

Noen ganger er Christina besøksvenn for noen som bor på ulike hjem som dessverre er underbemannede. “Jeg vil jo gjerne kunne være der for alle, men selv om fokuset er på den jeg besøker, kan jeg også se, prate og vise godhet med de andre som også er der”, forteller Christina.

Christina forteller at før jul var hun besøksvenn for en gammel dame som lå for døden. “Det var veldig sterkt. Jeg satt hos henne mange timer om dagen og holdt henne i hånden. Det var utrolig sterkt, men også vakkert og givende - å være der for henne mens hun forlot denne verden”  

Som besøksvenn gjennom SeniorSupport lyser Christina opp hverdagen til de eldre hun besøker, men også sitt eget liv.
Vi er så glade for at Christina er besøksvenn gjennom SeniorSupport, og vet at hennes dedikasjon og medmenneskelighet bidrar til en bedre hverdag for flere hver eneste uke.