Drømmen om å bringe leseglede inn i en ny verden ble virkelig for besøksvenn Ailin

Vår medarbeider og besøksvenn Ailin har hele livet funnet stor glede i menneskemøter. Som besøksvenn gleder hun seg alltid til å møte nye personer: «Jeg er nysgjerrig på mennesker og fryder meg over alle reisene jeg får være med på i alle retninger». 

Alltid vært fascinert av menneskemøter

Ailin er 60 år og bor på Ekeberg. Hun er gift og har tre voksne barn. "Jeg er eldst av fire søstre og har vokst opp i et åpent hjem med rause foreldre som alltid inviterte inn."

«Menneskemøter har fascinert meg fra jeg var ganske liten, og jeg sugde til meg det de voksne snakket om og hadde mine egne filosofistunder på kveldene.»

Ailin er utdannet Fagoversetter i fransk, men har også brukt andre språk aktivt i arbeidslivet. Et viktig fokus for henne har vært meningsbærende kommunikasjon, muntlig som skriftlig. "Jeg har fått bryne meg i forhandlinger og økonomiske oppgjør med samarbeidspartnere over hele verden. Takt og tone gjennom språk kunne faktisk lirke frem løsninger, om det var overfor sjarmerende representanter fra Emiratene, eller overfor våre nordiske naboer."

På fritiden er Ailin en aktiv turgåer, jobber med glede i hagen og henter frem litteratur og poesi så ofte jeg kan. Hun bruker mye tid sammen med gode venner og er lett på foten på vei til kino og teater. 

I SeniorSupport jobber Ailin både administrativt og som besøksvenn. Som besøksvenn har litteratur og poesi også blitt et viktig virkemiddel og en god følgesvenn for henne.

"Jeg lengter alltid til Italia, et land som for godt har flyttet inn i hjertet mitt. Språket og atmosfæren treffer som musikk, og jeg senker intuitivt tempoet. I Italia er jeg rett og slett i et eventyr" forteller Ailin.
Meningsfullt å bidra til en bedre hverdag for eldre

Ailin stortrives som besøksvenn, både fordi hun genuint har stor glede av å møte nye mennesker og fordi hun finner det meningsfullt å bidra til en bedre hverdag for eldre. Hun har selv i en årrekke hatt omsorg for nær familie, og gjennom dette høstet mye erfaringer og opparbeidet god innsikt for hva som kreves for å ha en god alderdom.

"Jeg så hvor avgjørende det var å kunne legge til rette for et meningsfullt og aktivt liv til tross for store helseutfordringer. Jeg møtte mange eldre på ulike institusjoner og så ensomhet og fortvilelse, og ikke minst behovet for den gode samtalen én til én. Jeg ble følgelig veldig begeistret da jeg fant SeniorSupport og skjønte at vi hadde felles forståelse for hvordan vi som besøksvenner kan gjøre verden litt lysere."

Ailin setter pris på menneskemøter, og er oppriktig nysgjerrig på livserfaringen eldre mennesker har å by på. Hun gleder seg alltid til hvert møte. På første besøk kjenner hun på stemningen i rommet, og hun slipper kunden til slik at vedkommende får fortalt om sine behov.  

«De fleste har mye på hjertet. Da er det viktig å la kunden snakke ferdig, og samtidig vise respekt for fortellingen».

Ailin er en aktiv dame, som liker å holde både kropp og sjel i form.
Tro på den gode samtalen

Ailin er nysgjerrig på mennesker og fryder seg over alle reisene hun får være med på i alle retninger, og all livserfaringen hun får ta del i ved å snakke med eldre mennesker. "Som besøksvenn må du være en god lytter, og ikke minst like det. Du må være nysgjerrig på mennesker, kunne by på deg selv og ikke minst vise stor fleksibilitet", forteller Ailin.

"Jeg liker å komme nær, og møte med sykdom og fortvilelse tvinger meg til å kaste av meg alt som er uvesentlig, der og da"

Ailin har virkelig tro på den gode samtalen, og gjennom å by på seg selv og vise egen sårbarhet slippes hun inn i større rom. Hun forteller at: «egen åpenhet, entusiasme og oppmuntring smitter». Hennes store lidenskap er poesien, noe hun også kan bruke under menneskemøtene.

"Gjennom den gode samtalen kommer vi rett og slett nær det basale i livet. I dyp fortvilelse kan lyset trenge gjennom og nære nytt håp. Som besøksvenn er du fri til å hente frem kreativitet og det er meningsfylt å jobbe så selvstendig som SeniorSupport inviterer til".

Filosofen Emmanuel Lévinas sier så klokt: "Å møte et annet menneske, det er å holdes våken av en gåte."

"Drømmen min om å bringe "LESEGLEDE" inn i en ny verden blefaktisk virkelig!" forteller Ailin, som leser litteratur og dikt sammen med flere av de hun er besøksvenn for. "Noen stråler av fryd når poesistunden kommer og vi henter frem diktsamlinger fra kurven, mens andre er takknemlige for hjelp og støtte på turen til lege eller sykehus".

Ailin har stor tro på kraften i den gode samtalen.

Motiverende med takknemlige pårørende og fortrolige seniorer

Ailin forteller  at det er mange pårørende som tar kontakt på vegne av familiemedlemmer som trenger hjelp. "Hvis ønskelig får de en liten fortelling tilsendt etter hvert besøk. Takknemligheten fra de pårørende varmer og gir mye pågangsmot."

Ailin opplever at menneskene hun besøker åpner seg raskt, og de blir fortrolige. En kunde fortalte henne nylig: "Jeg forteller jo ting til deg som jeg ikke forteller til noen andre." Ailin forteller at det kan være lettere å åpne de innerste rommene overfor en som ikke nødvendigvis er nær familie, spesielt når gode venner ikke er aktivt i livet lenger. Mange opplever hverdagen som lang med lite variasjon. Da er det godt at besøksvennen bringer litt av verden "der ute" inn i rommet, eller vi går ut i verden og får godt påfyll. 

Takk for praten, Ailin - både vi andre i SeniorSupport og pårørende og kunder setter så stor pris på deg og all din klokskap og ditt genuine engasjement!