Ensomhet blant eldre er et økende problem

Ensomhet er et økende problem blant mange eldre og aldersgruppen over 75 år er mer ensomme enn resten av befolkningen. En fast besøksvenn fra Oslo Seniorsupport gir sosialt samvær og reduserer følelsen av ensomhet.

Ifølge Nasjonalt Senter for Aldring og helse er det eldre som bor alene og har lite sosial kontakt, eldre med sviktende helse eller nedsatt funksjonsevne og eldre med omsorgsansvar, typisk for en ektefelle/partner som har mest risiko for å være ensomme. Dette stemmer også overens med observasjonene vi gjør i Oslo Seniorsupport.

Besøk av en kjent person hver uke gir livsglede og sosial kontakt.

LES OGSÅ: 

Slik kan en besøksvenn bidra med praktiske gjøremål
Mange eldre vegrer seg for å gå ut på vinteren