Følgetjeneste: En viktig del av eldreomsorgen

En følgetjeneste kan være en viktig ressurs for eldre mennesker som trenger litt ekstra hjelp til å komme seg rundt, og tilby sosialt selskap og støtte. SeniorSupport tilbyr følgetjeneste som en del av alle tjenestene våre.

For mange eldre mennesker kan det å komme seg rundt, til for eksempel legekontor, apotek, eller sosiale aktiviteter, være en utfordring. Kanskje mangler de tilgang til et kjøretøy, eller kanskje har de nedsatt funksjonsevne som gjør det vanskelig å reise alene. I slike situasjoner kan SeniorSupport sin følgetjeneste være en viktig del av eldreomsorgen. 

Hva innebærer følgetjeneste? 

Målet med følgetjenester er å hjelpe mennesker som ikke kan komme seg til ulike steder på egenhånd, enten på grunn av nedsatt funksjonsevne eller mangel på tilgang til et kjøretøy. Følgetjenester kan bidra til å øke selvstendigheten til mennesker som trenger litt ekstra hjelp til å komme seg rundt. Det kan også bidra til å forebygge helseproblemer som følge av mangel på tilgang til nødvendig omsorg og behandling.

Følgetjenester kan tilby hjelp til å komme seg til og fra ulike steder, for eksempel: 

  • Legekontor
  • Sykehus
  • Apotek
  • Matbutikk
  • Sosiale aktiviteter

Følgetjeneste kan bidra til å øke livskvaliteten

Men følgetjeneste handler ikke bare om å komme seg fra A til B. Det handler også om å tilby sosialt selskap og støtte. For mange mennesker kan ensomhet og isolasjon være en stor belastning.

En følgetjeneste kan bidra til å øke livskvaliteten til eldre mennesker på mange måter. Det kan bidra til å: 

  • Forebygge helseproblemer som følge av mangel på tilgang til nødvendig omsorg og behandling.
  • Øke selvstendigheten til eldre mennesker
  • Tilby sosialt selskap og støtte
  • Oppmuntre til fysisk aktivitet og sosial deltakelse

En følgetjeneste kan være en viktig ressurs for eldre mennesker og deres pårørende. Så neste gang den du er glad i ønsker trenger litt ekstra hjelp til å komme seg rundt, husk at vi i SeniorSupport kan stille opp.