Med hjerte for eldre - en samtale med besøksvenn Liv Marie!

Liv Marie synes det er midt i blinken å være besøksvenn gjennom SeniorSupport, og med sin verdifulle erfaring og smittende humør bidrar hun på mange fronter i organisasjonen.

Hjerte for eldre

Liv Marie er 56 år og bor i Oslo. Denne fantastiske damen har vært besøksvenn gjennom SeniorSupport nesten helt siden oppstarten, for flere seniorer. Og vi kan skrive under på at det ikke mangler på lovord fra seniorene som er så heldige å få besøk av henne. Nå er Liv Marie også besøkskoordinator som blant annet betyr at hun deltar på prøvebesøk med andre besøksvenner.

Liv Marie er genuint opptatt av og glad i andre mennesker. "Eldre ligger mitt hjerte spesielt nær", forteller Liv Marie. Med lang fartstid fra Frivilligsentralen har hun også nyttig erfaring med seg i sine ulike roller i SeniorSupport. Da hun ikke lenger jobber like mye synes hun det har da vært midt i blinken å være besøksvenn gjennom SeniorSupport.

Eldre ligger mitt hjerte spesielt nær

Mennesker et nøkkelord - privat og i arbeidslivet

Familie og nære venner er viktige ingredienser for en god hverdag for Liv Marie. "Det er så viktig å ta godt vare på nære relasjoner", sier hun. Selv er Liv Marie gift og har en sønn på 23 år.

Det er så viktig å ta godt vare på nære relasjoner.

Liv Marie har en cand. mag grad med økonomi og psykologi. Men også i arbeidslivet har mennesker og relasjoner vært den røde tråden for Liv Marie både da hun arbeidet i detaljhandelen, på hotell, som personalkonsulent i mange år og sist nå som frivilligkoordinator ved en frivillighetssentral de siste 12 årene.

Mens Liv Marie var frivilligkoordinator tok hun videreutdanning på Verdighetssenteret - Omsorg for eldre. Et resultat av dette var at tematikken i prosjektoppgaven hennes ble implementert  i arbeidet ved frivilligsentralen. "Der startet vi opp en kafé for hjemmeboende eldre med kognitiv svikt. I forlengelsen av at jeg er glad i eldre mennesker er jeg svært opptatt av temaet demens. Vi må gjøre det vi kan for å bistå de som er rammet av denne sykdommen. Ikke bare er vi tilstede for de som selv er rammet av sykdommen, men vår tilstedeværelse har også utrolig mye å si for de pårørende", forteller Liv Marie.

Å være ute i naturen er viktig påfyll for Liv Marie.

Hvorfor ønsket du å være besøksvenn?

Liv Marie forteller også at det gir henne mye personlig, og at hun håper og tror det gir mye til de hun besøker. "Det er vel egentlig noe jeg stadig får bekreftet, min besøksvert sa nylig at det gir henne så mye at jeg kommer på besøk. Hun gleder seg til besøkene, det er noe å se frem til, hun ordner seg litt mer enn det hun ellers ville ha gjort en «vanlig» dag. Jeg får også tilbakemeldinger fra pårørende hvor fint det er at jeg er i livet til deres kjære. Det er virkelig noe som varmer å høre dette!"

Jeg får også tilbakemeldinger fra pårørende hvor fint det er at jeg er i livet til deres kjære. Det er virkelig noe som varmer å høre.

"Eldre fortjener vår respekt og vår tid. Samtidig har eldre mennesker ofte en egen ro som virkelig tiltaler meg og som jeg trives med. De har opplevd mye opp gjennom årene, mye vi i den litt yngre generasjon kan ha godt av å få vite litt mer om, og lære av", sier Liv Marie

Eldre mennesker har ofte en egen ro som virkelig tiltaler meg og som jeg trives med.

Glede - begge veier

Hva bidrar du med som besøksvenn? Hva gjør dere på et typisk besøk?

"Våre aktiviteter er mange; vi handler sammen, går tur, går ut og spiser, jeg følger til legetimer, hjelper til med veldig enkelt husarbeid, vi har spist vafler hjemme hos meg og nå sist var vi og forhåndsstemte ved årets lokalvalg" forteller Liv Marie. "Men det aller viktigste vil jeg si er alle de gode samtalene vi har. Gjensidig fortrolighet og respekt ligger til grunn for at gode samtalene kan blomstre!".

Våre aktiviteter er mange. Men det aller viktigste vil jeg si er alle de gode samtalene vi har. Gjensidig fortrolighet og respekt ligger til grunn for at de gode samtalene kan blomstre.

Det mangler ikke på lovord fra seniorene som får besøk av denne blide og sprudlende damen.

Hva slags personer ville du anbefale å være besøksvenn?

"Jeg får ofte spørsmålet om hvordan jeg klarer å blir kjent med en ukjent person, og etablere god kontakt", sier Liv Marie. "Det er klart at kjemi er veldig viktig og her kommer den viktige jobben SeniorSupport har med å få til en god match - foreta de riktige koplingene. Og når man først er «på plass» tenker jeg det er viktig å gå rolig frem. Det å nærme seg en annen person, det å bli personlig kjent krever empati, innlevelse og det som jeg ofte refererer til som forsiktig nysgjerrighet - man er oppriktig interessert uten at man er påtrengende. Det er viktig at det er motparten - besøksverten - som styrer tempoet i akkurat dette henseende", forteller Liv Marie.

Det å nærme seg en annen person, det å bli personlig kjent krever empati, innlevelse og det som jeg ofte refererer til som forsiktig nysgjerrighet - å være oppriktig interessert uten å være påtrengende.

"Jeg tenker at det å være et godt medmenneske er det beste vi kan være for hverandre. Og det går virkelig begge veier i en besøksrelasjon. Man kjenner på at de man besøker tenker vel om en og ønsker en bare det beste. I relasjoner hvor demens er inni bildet blir dynamikken selvfølgelig annerledes, men også der har jeg erfart mye varme og omtenksomhet", sier Liv Marie.

Helse - mer enn det fysiske

Liv Marie mener at det er viktig å anerkjenne at helse også handler om å ha en meningsfull hverdag - med menneskelig kontakt. "Det å være besøksvenn, og å representere en besøkstjeneste er med på å bidra til at eldre kan bo hjemme så lenge som mulig", sier hun. "Idag hvor mange blir stadig eldre, vi har gode medisiner og den teknologiske utvikling stadig går fremover med nye og bedre hjelpemidler i hverdagen for de eldre, må vi ikke glemme hvor utrolig viktig den mellommenneskelige kontakten er! Og nettopp her er en besøkstjeneste et så viktig supplement i hverdagen til mange eldre!".

Det sies at den beste medisin for et menneske er et annet menneske (Jens Meinich). Og jeg kunne ikke være mer enig.

Vi er svært glade og takknemlige for å ha Liv Marie som besøksvenn og besøkskoordinator i SeniorSupport!