Hils på besøksvenn Helene!

Helene er 21 år gammel, og studerer siste året på en bachelor i organisasjonspsykologi, HR og ledelse ved Handelshøyskolen BI. Vi er så glad for at Helene er med på laget - hun har vært en del av SeniorSupport siden starten av september og trives utrolig godt med å besøke sin senior.

Hva gjorde at du ønsket å være besøksvenn for eldre?

For det første er jeg opptatt av økt fokus eldres psykiske helse og jeg synes det er trist at mange eldre er ensomme. For meg er det viktig å ha en hverdag der jeg kan bidra med noe positivt til andre. Jeg har alltid elsket å jobbe tett på mennesker. Summen av dette gjorde at jeg ønsket å bli besøksvenn. Jeg er stolt av å bidra gjennom arbeidet jeg gjør, fordi jeg virkelig ser at det betyr en positiv forskjell i hverdagen til personen jeg besøker.

Jeg er stolt av å bidra gjennom arbeidet jeg gjør, fordi jeg virkelig ser at det betyr en positiv stor forskjell i hverdagen til personen jeg besøker.

Hvordan bidrar du til en bedre hverdag gjennom å være besøksvenn?

Et besøk innebærer typisk flere elementer, både sosialt samvær over en kaffekopp, at jeg hjelper til med å komme seg ut en tur og ofte hjelper jeg til med litt praktiske oppgaver.

Ofte starter et besøk hos den eldre med å prate litt om hvordan ting har gått den siste tiden. Videre er jeg opptatt av å få den eldre ut i frisk luft, ettersom at jeg merker det hjelper på humør og hvordan hun har det både psykisk og fysisk. Deretter hender det at vi spiller en runde med yatzy, ser i gjennom gamle album, hjelper til med Ipad/TV-vansker eller prater over en kaffekopp.

Videre er jeg opptatt av å få den eldre ut i frisk luft, ettersom at jeg mener det hjelper på humør og hvordan en har det både psykisk og fysisk. Deretter hender det at vi spiller en runde med yatzy, ser i gjennom gamle album, hjelper til med Ipad/TV-vansker eller prater over en kaffekopp.

Helene sin senior har vært gjennom rehabilitering etter en skade, så Helene setter også alltid av tid til opptrening på sine ukentlige besøk. Dette innebærer enkle fysiske øvelser, som gjør at hun kan komme seg så fort som mulig tilbake.

Har du lært noe om deg selv gjennom å være besøksvenn?

Ja,  det har jeg. Jeg merker hvor sterkt bånd man kan knytte til en man møter hver uke, og med dette blir det enkelt å fylle besøkene med ting å gjøre ettersom at vi nå er trygge på hverandre. Tiden flyr. Jeg har også fått bekreftet min tanke om at det å gjøre noe godt for andre gir meg like mye glede tilbake.

Jeg merker hvor sterkt bånd man kan knytte til en man møter hver uke, og med dette blir det enkelt å fylle besøkene med ting å gjøre ettersom at vi nå er trygge på hverandre. Tiden flyr.

Er det noe som har vært utfordrende?

I begynnelsen var jeg redd for at jeg ikke skulle klare å holde gode samtaler, og redd for at senioren min skulle kjede seg, men etterhvert som vi ble bedre kjent og har bygget en relasjon er det ikke noe problem.