Aktiv hverdag med SeniorSupport

"Alle" vet at fysisk aktivitet er viktig for helsen vår. For eldre mennesker som oftere har nedsatt funksjonsnivå eller sviktende helse kan imidlertid terskelen for å komme seg ut og å være i aktivitet være veldig høy. Undersøkelser viser at vi mosjonerer mindre jo eldre vi blir. Dette er svært uheldig og egentlig et paradoks - når man vet at helsegevinsten av fysisk aktivitet vil for eldre ofte er enda større.

Helsegevinst av fysisk aktivitet 

Det er ikke mye som skal til for å oppnå høy økt helsegevinst. Trening og fysisk aktivitet hos eldre fremmer både fysisk og metal helse, samt bedrer funksjonsdyktighet, balanse og kroppskontroll. Fysisk aktivitet reduserer risikoen for mange alvorlige tilstander og sykdommer som lungesykdom, slag, Alzheimers, hypertensjon, kreft, skader med mer. 

Aktivitetsanbefalinger

Norske helsemyndigheter anbefaler voksne og eldre å være moderat fysisk aktive i minst 150 minutter per uke. Man kan selvsagt kombinere aktivitet med moderat eller høy intensitet. Aktiviteten kan også fint deles opp i bolker på for eksempel ti minutter, dersom det gjør det enklere å oppfylle anbefalingene.

Styrketrening bør utføres minst to dager i uken eller mer. Dersom du har problemer med balanse eller bevegelighet, bør du trene styrke og balanseøvelser i tre dager i uken eller mer. Forskning viser at fallforebyggende trening for eldre mennesker både reduserer antall fall, men også alvorlighetsgrad av skader ved fall.

Forskning viser at fallforebyggende trening for eldre mennesker både reduserer antall fall, men også alvorlighetsgrad av skader ved fall.

Inaktivitet et utbredt problem blant eldre

Fysisk inaktivitet er, som vi har vært inne på, en av en av de viktigste risikofaktorene i eldre alder. Dessverre er realiteten at majoriteten av eldre er inaktive og ifølge Helsedirektoratet oppfyller kun 34% av kvinner og 29% av menn over 65 år anbefalt mengde fysisk aktivitet. Når det gjelder styrketrening er statistikken enda mer nedslående, kun 15 prosent av personer over 65 år oppfyller anbefalingene om muskelstyrkende aktivitet. 

Hvordan kan SeniorSupport bidra til en mer fysisk aktiv hverdag? 

Det er enklere og hyggeligere å være aktiv sammen med noen andre, både mental og fysisk terskel kan være stor når man er alene. SeniorSupport kan blant annet bidra med:

  • Å komme seg ut på tur 
  • Følge til trening 
  • Hjelpe til med øvelser hjemme 
  • Motivere og inspirere til mer fysisk aktivitet
  • Ringe og følge opp at den eldre gjør planlagte øvelser
  • Bidra til å lage et passende aktivitets-/treningsprogram 
  • Alle medlemmer i SeniorSupport får inkludert en gratis time med personlig trener/fysioterapeut hos Dr. Dropin Fysikalske 

Vil du vite mer om hvordan vi kan bidra til en lykkeligere og mer aktiv alderdom? Ta kontakt med oss i dag på tlf.: 40185547 eller hei@seniorsupport.no.

Aktivitet gir livsglede, opplevelser og bedre helse.