Mange eldre vegrer seg for å gå ut når det blir glatt

Det er november og det blir stadig mørkere og glattere. Mange eldre vegrer seg for å gå ut i frykt for å falle.

En av de vanligste grunnene til at vi i Oslo Seniorsupport blir kontaktet av nye kunder er at de vegrer seg for å gå ut på grunn av redsel for å falle. Særlig nå på senhøsten og vinteren med glatte blader, is og snø er denne problematikken reell. Ofte er ikke veier og fortau strødd godt nok til at eldre føler seg trygge nok til å ferdes alene ute uten en arm å støtte seg på.

Og det er ikke uten grunn seniorene er redde for å gå ute alene. En rapport fra Helsedirektoratet viser at 80 % av alle skader og ulykker hos eldre skyldes fall.

"Med Oslo Seniorsupport kan eldre oppleve friheten og gleden ved å komme seg ut, uten å være redde for å falle."

Å kunne komme seg ut er essensielt for å oppleve selvstendighet. Det å kunne se dagslyset ute, få frisk luft, gått på butikken eller gjort ærend i nærområdet er viktig for livskvaliteten. En besøksvenn fra Oslo Seniorsupport bidrar med en hånd å holde i og som sherpa hjem fra butikken. Vi er der for at seniorene skal oppleve mest mulig selvstendige og fullverdige liv.

En arm å holde i er gull verdt