«SeniorSupport bidrar til å gjøre alderdommen morsommere og enklere»

 «SeniorSupport bidrar til å gjøre alderdommen morsommere og enklere» synes Lise Foss. Hun tok kontakt med SeniorSupport da hun trengte hjelp med datamaskinen for å fullføre den syvende boken hun har skrevet som pensjonist.

Lise Foss (91) kan se tilbake på en innholdsrik karriere innen film og TV. Hun arbeidet i 40 år som journalist og produsent i NRK, hvor hun lagde fjernsynsprogrammer om kultur, natur og reiseliv. Da hun ble pensjonist som 70-åring ble ikke tilværelsen mindre aktiv, og hun har siden den gang både vært vandreguide, holdt foredrag og skrevet en rekke bøker. 

Lise Foss kan se tilbake på en lang og innholdsrik karriere som journalist og produsent i NRK, hvor hun lagde fjernsynsprogrammer om kultur, natur og reiseliv.

Da Lise tidligere i år skulle ta opp igjen et bokprosjekt som ble påbegynt for 10 år siden, oppdaget hun raskt at hun ikke mestret datamaskinen like godt lenger.

«Jeg ble kjempestresset av at jeg ikke fikk til datamaskinen, og hvis ikke jeg hadde fått hjelp av SeniorSupport hadde jeg ikke kommet noen vei».

Selv om Lise tidligere har brukt både data og video i sitt yrkesliv, følte hun seg nå usikker på datamaskinen. «Da fikk jeg jo hjelp av mange kollegaer underveis! Nå er jeg alene og da har jeg ingen å spørre, og jeg vil gjerne bruke datamaskinen!»

Lise har funnet god støtte i sin besøksvenn, Katrine, som tar seg tid til å gjenta og til å forklare til det sitter.

"Nå føler jeg meg mye mer trygg på datamaskinen, og jeg synes det er gøy. Min besøksvenn Katrine har jeg fått veldig god kontakt med. Hun er veldig tålmodig og vi repeterer helt til jeg skjønner det."

Lise Foss setter stor pris på den hyggelige og tålmodige besøksvennen sin, Katrine.

Lise er opptatt av at flest mulig skal ha en god alderdom, selv om det kan være tøft å bli eldre. "Jeg brenner for alderdommen og for at man skal gjøre den så god som mulig!" Hun understreker viktigheten av å være aktiv, opprettholde sosiale forbindelser og fylle tiden med aktiviteter man setter pris på. Som pensjonist har Lise derfor brukt mye tid i naturen, samt pleiet sin kjærlighet for mat, mennesker, historie og kultur gjennom reiser i Europa.

Besøksvenn Katrine bidrar også med praktisk hjelp.

For Lise har samarbeid alltid vært utrolig viktig, også nå i alderdommen. «Det verste med å bli gammel er at man ikke har noen samarbeidspartner lenger.  Der kan jo SeniorSupport bli en slags samarbeidspartner for den eldre. Jeg har veldig tro på samarbeid mellom ung og gammel!»

Lise er lei av det negative fokuset alderdom har i det offentlige ordskiftet. Hun oppfordrer til å bruke mer positive ord og betrakte eldre som ressurser for samfunnet. "De har verdifull erfaring og enormt mye kunnskap." Hun synes for eksempel det er veldig kult at Agnete Tjærandsen fikk plass i bystyret i Bodø som 90 åring. SeniorSupport opplever hun som veldig positivt innstilt, noe hun setter pris på.

Vi i SeniorSupport synes ikke det finnes noe mer inspirerende enn eldre som holder koken og fortsetter å engasjere seg - dette er Lise Foss et strålende eksempel på, og vi gleder oss til den neste boken kommer ut!

 Lise har anbefalt SeniorSupport til venner og bekjente, og ser frem til flere hyggelige besøk fra besøksvennen sin fremover. Hun er takknemlig for at SeniorSupport finnes og gir henne muligheten til å be om hjelp, ikke bare med datamaskinen, men også med andre ting.

"Det er godt at SeniorSupport finnes, og det er fint å kunne be om hjelp når det trengs."