En positiv forandring i en "ensom" forfattertilværelse

Forfatteryrket er ensomt av natur, og forfatter Pål Gerhard Olsen sitter stort sett alene hele dagen og sysler med sitt. Å få en forandring i hverdagen er noe av grunnen til at han også er besøksvenn gjennom SeniorSupport.

Flere motivasjonsfaktorer for å være besøksvenn

I tillegg til at det å være besøksvenn bidrar til en mer variert og sosial hverdag for Pål Gerhard, er det andre aspekter som også motiverer til rollen. "Jeg tenker at vi lever i en selvopptatt tidsalder der mange er mest opptatt av å hegne om seg og sitt. "

Det å være besøksvenn kan være en liten motvekt til denne uheldige tendensen til å være seg selv nok.
Pål Gerhard synes at det å være besøksvenn kan være en motvekt til selvopptatthet og "å være seg selv nok".
En erfaren og mangfoldig forfatter

Bergenseren som nå er bosatt i Asker har levd av å være forfatter siden han var 25 år gammel, supplert med anmeldervirksomhet i Bergens Tidene og Aftenposten, samt skolebesøk land og strand rundt. Til sammen har han skrevet over 30 romaner, fordelt på barne- og ungdomsbøker, historiske romaner, samtidsromaner og kriminalromaner.

Pål Gerhard Olsen har et imponerende og mangfoldig forfatterskap.
"Ingen besøk er like - heldigvis!"

Som besøksvenn bidrar Pål Gerhard med mye forskjellig, og de han besøker kan ha skiftende behov.

"Selv om det handler en hel del om ulike praktiske gjøremål, er min erfaring at bare det å være til stede som en årvåken og lydhør samtalepartner, har størst betydning."

Pål Gerhard synes ikke det er utfordrende å være besøksvenn. "Det handler om å møte brukerne med respekt uansett bakgrunn, meninger og holdninger, være fleksibel og kunne tilpasse seg individuelle forskjeller."

Å være besøksvenn - inntrykk og innblikk

Pål Gerhard har klare meninger om hva som er viktige egenskaper som besøksvenn:

En viktig forutsetning er ganske enkelt gleden ved å omgås andre mennesker.

"Det er også viktig å ikke sette seg selv i sentrum. Vi opptrer på brukernes premisser, og da må man innrette seg deretter", sier han.

Når det gjelder å etablere kontakt med en ukjent person legger Pål Gerhard vekt på viktigheten av humoristisk sans og å ikke ta seg selv for høytidelig. "Det er en strategi som alltid gir uttelling. En god latter forlenger livet, heter det jo."

Pål Gerhard forteller at det menneskelige mangfoldet han opplever som besøksvenn gir inntrykk:

Som besøksvenn får du innblikk i alle slags livshistorier på godt og vondt, og jeg føler meg ofte klokere når den tilmålte samværstiden er over enn da den begynte.
Har du lært noe om deg selv i rollen som besøksvenn?

"Jeg har vel lært at jeg er mer pratsom enn det jeg opprinnelig trodde! Men forhåpentligvis til berikelse for brukerne", forteller Pål Gerhard.

Pål Gerhard Olsen får mye ut av å være besøksvenn og føler seg ofte klokere etter et besøk hos en senior.
En stimulerende opplevelse
Jeg håper og tror at mine brukere sitter igjen med en stimulerende opplevelse, både i form av den konkrete assistansen jeg yter dem i hverdagen, men som antydet mest på det mellommenneskelige plan.

Vi i SeniorSupport er utrolig glade og stolte over å ha en så interessant, menneskekjær og hjelpsom person som Pål Gerhard med som besøksvenn hos oss!