Ensomhet hos eldre er et økende problem

Ensomhet hos eldre er et økende problem i vårt samfunn. Ifølge en undersøkelse fra Velferdstinget er det over 200 000 eldre i Norge som opplever ensomhet. Dette kan ha alvorlige konsekvenser for deres fysiske og mentale helse.

Det er flere grunner til at eldre opplever ensomhet. Noen mister ektefeller eller venner som de pleide å ha kontakt med, mens andre har nær familie som flytter vekk fra hjemstedet. Dårlig helse og mobilitet kan også gjøre det vanskeligere for flere å delta i sosiale aktiviteter eller komme seg ut. Dette er noe vi i SeniorSupport opplever på nært hold når vi er ute og besøker eldre og pårørende.

Godt selskap over et spennende slag sjakk

Flere føler seg isolerte

Ensomhet kan føre til at eldre føler seg isolerte og uten kontakt med omverdenen. Dette kan påvirke deres fysiske helse, ved at de for eksempel beveger seg mindre og kan få problemer med å utføre grunnleggende daglige gjøremål. Ensomhet kan også påvirke eldres mentale helse, med flere tilfeller av depresjon og andre psykiske problemer. SeniorSupport tar dette på alvor og tilbyr derfor en rekke besøkstjenester fra våre besøksvenner.

De gode samtalene skjer ofte over en kopp kaffe

En besøksvenn kan gjøre en stor forskjell

Faste besøk fra en av våre besøksvenner bidrar til økt sosial kontakt, trygghet og livskvalitet. Dette kan være gjennom gode samtaler over en kopp kaffe eller slag sjakk, eller på hyggelige turer i frisk luft. Vi tror på at man gjennom sosial stimuli og interaksjon vil kjenne mindre på isolasjon og ensomhet, men heller kjenne på mening og glede. Det er ikke alltid mye som skal til for at et besøk fra SeniorSupport lyser opp en ensom hverdag.

Kjenner du noen eldre som føler på ensomhet? Kanskje det er noen i nær familie, eller en nabo? Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale og vi vil gjøre det vi kan for å skreddersy en løsning for den det gjelder. Ingen skal måtte kjenne på ensomhet og det er derfor SeniorSupport eksisterer.