En hånd å holde i på vinterens glatte veier

Vinteren kan være vakker, men den betyr også glatte veier og mørke gater. Mange eldre vegrer seg for å gå ut i frykt for å falle.

En av de vanligste grunnene til at vi i SeniorSupport blir kontaktet på denne tiden er fordi flere vegrer seg for å gå ut døren på grunn av redselen for å falle. Særlig nå på senhøsten og vinteren med glatte blader, is og snø er denne problematikken reell. Ofte er ikke veier og fortau tilstrekkelig strødd og flere eldre føler seg utrygge når de skal ferdes alene uten en arm å støtte seg på.

Fallskader hos eldre er et stort og alvorlig problem. I følge en rapport fra Helsedirektoratet utgjør fallskader 80 % av alle skader og ulykker hos eldre. Disse skadene kan føre til tap av selvstendighet og nedsatt livskvalitet. I tillegg kan fallskader føre til behov for langvarig pleie og omsorg, noe som kan påvirke både den eldre selv og deres pårørende.

"Med SeniorSupport kan eldre oppleve friheten og gleden ved å komme seg ut, uten å være redde for å falle."

Å kunne komme seg ut er essensielt for å oppleve selvstendighet. Det å kunne se dagslys, få frisk luft, gå på butikken eller gjøre ærender i nærområdet er viktig for livskvaliteten. En besøksvenn fra SeniorSupport bidrar med en hånd å holde i hjem fra butikken, uten bekymringen for å falle og slå seg. Vi ønsker å bidra til en god og aktiv alderdom, og ønsker ikke at vinteren skal være noe unntak.

Gode tips før man begir seg ut på vinteren:

  • Varme sko med brodder. Det er også mulig å få kjøpt seg brodder man kan feste utenpå vanlige sko.
  • Godt med tøy som holder på varmen og som kan beskytte kroppen om man skulle være uheldig.
  • Et par tykke og gode hansker eller votter
  • Ha med telefon slik at du kan kontakte noen dersom uhell finner sted.
  • Unngå de glatteste partiene ute - En omvei fri for is, er ofte det smarteste veien.